Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn bộ

Hỏa táng có thiêu quan tài không?

Hỏa táng có thiêu quan tài không? : Hỏa táng có thiêu quan tài không? Trong hỏa táng truyền thống, quan tài thường được đặt trong lò hỏa táng và bị thiêu cháy cùng với thi thể. Tuy nhiên, hỏa táng cũng có thể được thực hiện mà không có quan tài bị thiêu cháy.

Bộ sofa là gì?

 Bộ sofa là gì? Bộ sofa là gì?  Bộ sofa là gì? Bộ sofa là gì?  - Khái niệm bộ sofa : Bộ sofa   là tên gọi cho một món đồ nội thất giành cho không gian và có số lượng chỗ ngồi từ 4 - 6 người . Trong đó số lượng ghế mỗi lần kê từ 2 hoặc 3 ghế trở lên ke quây lại với nhau thì được gọi là một bộ sofa hoàn chỉnh. https://www.cungcapdabo.vn/chia-se/bo-sofa-la-gi-ten-goi-bo-sofa-xuat-phat-tu-dau